Nowości

Urządzenia elektryczne – konserwacja

No Comments

Pełna sprawność naszej instalacji elektrycznej, a także prawidłowe funkcjonowanie wszelkich urządzeń zasilanych prądem, jest w dużej mierze zależne od regularnych kontroli instalacji przez certyfikowanego elektryka, a także od prawidłowego korzystania z posiadanych przez nas sprzętów. Dlatego jeżeli zależy nam na tym, aby nasza instalacja była bezpieczna i niezawodna należy wykonywać jej oględziny oraz okresowe pomiary techniczne.

Ważne jest regularne poddawanie posiadanych urządzeń elektrycznych oraz całej instalacji elektrycznej kontrolom elektrycznym, a korzystanie ze sprzętów powinno być zgodne z dołączonymi do nich instrukcjami obsługi. Takie działania pozwolą nam na ominięcie ewentualnych awarii instalacji elektrycznej.

Jeżeli zależy nam na tym, aby nasza instalacja elektryczna służyła nam przez długie lata należy:

1. Przeprowadzać regularne kontrole wszelkich instalacji elektrycznych. Oględziny oraz kontrole powinny zostać przeprowadzane przez doświadczonego elektryka.
2. Wymieniać zużyte elementy naszej instalacji elektrycznej, a także dokonywać na bieżąco naprawy wszelkich uszkodzeń urządzeń elektrycznych.
3. Zgłaszać fachowcowi wszelkie nieprawidłowości, które zauważymy podczas pracy naszej instalacji elektrycznej.
4. Użytkować urządzenia oraz wszystkie elementy, które wchodzą w skład naszej instalacji elektrycznej zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami obsługi.
5. Wyłączać wszelkie sprzęty zasilane energią elektryczną, których praca nie jest konieczna.
6. Nie przeciążać urządzeń elektrycznych.

Pominięcie któregoś z wypisanych wyżej kryteriów może przełożyć się na to, iż nasza instalacja elektryczna przestanie prawidłowo funkcjonować, co może stanowić potencjalne ryzyko niebezpieczeństwa dla jej użytkowników.

Tags: